Jeden z naszych partnerów jest integratorem RFID, aby mogli Państwo bliżej zapoznać się z zasadami funkcjonowania wspomnianej technologii zapraszamy do zapoznania się z poniższym artykułem.

W dzisiejszym biznesie jednym z możliwych określeń rodzaju organizacji jest podział na te innowacyjne oraz resztę, która kopiuje rozwiązania od liderów w swoich branżach. Często zresztą nieudolnie. Jest to jeden z powodów, dla którego niektóre firmy borykają się z wysokimi kosztami operacji logistycznych w magazynach, czy w ogóle działalności operacyjnej, a także mają problemy z efektywnym zaplanowaniem i realizacją swoich procesów przyjęć i wydań towarów.

Wykorzystanie technologii RFID otwiera nowe możliwości przed wszystkimi firmami – innowacyjnym liderom pozwoli wzbić się na wyższy poziom organizacyjny, natomiast firmom jedynie kopiującym rozwiązania może pomóc w budowaniu przewagi konkurencyjnej, zwiększeniu udziałów w rynku, a co za tym idzie przyspieszeniu wzrostu firmy.

Podstawowe systemy RFID wykorzystujące znaczniki RFID, bramy i czytniki ręczne pozwalają na usprawnienie procesów magazynowych, w tym przyjęć i wydań towarów do i z magazynu, a także pomagają w inwentaryzacji. Dla branż gdzie cena jednostkowa towaru jest niska, stosuje się systemy wykorzystujące znakowanie samych jednostek logistycznych – pojemników kompletacyjnych czy palet (RTI – Returnable Transport Items). Takie rozwiązanie pozwala na zautomatyzowanie transakcji cało paletowych, ale także daje możliwość łatwiejszego śledzenia i zarządzania samymi pojemnikami (gdzie i ile wysłano, ile i skąd wróciło). Jeśli firma jest na tyle dobrze zorganizowana, że większość towarów jeździ w pojemnikach RTI, to redukcja robocizny w procesach magazynowych jest rzędu co najmniej 30%. Zwrot z inwestycji można zwiększyć decydując się na zastosowanie mobilnych bram RFID (np. HD-PBM01 skonstruowana i produkowana przez HADATAP), które przemieszczamy do konkretnego doku w razie potrzeby rejestracji przyjęcia lub wydania. Takie rozwiązanie pozwala na zredukowanie ilości bram do liczby faktycznie wykorzystywanych jednorazowo doków.

Prototyp bramy RFID firmy Hrafn – zdjęcie z RFIDJournal.com

Kolejnym etapem usprawnienia procesów magazynowych jest dzielenie się informacjami z innymi organizacjami w łańcuchu dostaw. W celu standaryzacji wymiany danych EPCglobal (GS1) opracowało EPCIS – Electronic Product Code Information Services. Z wykorzystaniem tego standardu możemy przesyłać kluczowe informacje biznesowe dotyczące czasu, lokalizacji, typu zdarzenia oraz powodu podjętej akcji dla każdego zdarzenia związanego z dowolnym oznakowanym obiektem w łańcuchu dostaw. Zastosowanie EPCIS usprawnia komunikację z dostawcą, który wysyła elektronicznie uzgodnione awizo dostawy. Podobnie w przypadku wysyłek – system może sprawdzić poprawność ilości i rodzaju wydawanego towaru z zamówieniem klienta, poinformować o ewentualnych rozbieżnościach w momencie gdy towar przekracza bramy magazynowe, czy wysłać klientowi informację o zrealizowanej wysyłce towaru. Przekazywane informacje znacząco wpływają na usprawnienie komunikacji i przeciwdziałają zjawiskom „wąskiego gardła”. Efekt zastosowania systemu wymiany informacji w łańcuchu dostaw prezentuje poniższy wykres:

 

Odpowiadając na pytanie „dla kogo RFID”, należy uznać, że systemy identyfikacji radiowej są w stanie usprawnić procesy magazynowe i logistyczne w każdej firmie, którą cechuje inteligencja. Efekt wykorzystania takiego systemu będzie tym lepiej widoczny, im lepiej zarządzający firmą potrafią wykorzystać informacje z niego płynące. Rozwój technologii i produktów na przestrzeni ostatnich lat pozwala na uzyskanie satysfakcjonującego zwrotu z inwestycji w firmach dystrybucyjnych, bez względu na wielkość obszaru ich działania, cenę jednostkową towaru, czy organizację pracy. Oczywiście, najlepszy efekt wdrożenia osiągną firmy o bardzo dużym obrocie towarowym, niskim wskaźniku rotacji zapasów w dniach i wysokiej cenie jednostkowej towaru, bo wpływa na to efekt skali. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby z powodzeniem stosować te technologie również w innych organizacjach. Dowodem na to są wdrożenia w hurtowniach odzieży używanej, firmach z branży motoryzacyjnej w obszarze „aftermarket”, czy wypożyczalniach sprzętu sportowego.